Från Hamburger Containerboard säljer vi SpreeGips till hela Norden samt till de flesta utomeuropeiska marknader.

Gipsskivekartongen från Hamburger saluförs under varumärket SpreeGips. Den har ett renommé av att vara en mycket stabil kvalitet med hög dragstyrka, som medför att våra kunder kan reducera ytvikten de använder.

  • Standardkvaliteter – SpreeGips Ivory & Grey
  • Specialprodukter – SpreeGips Green, Pink, Grey-Green, Grey-Blue, Brown och andra specialiteter.

Datablad hittar du under följande länk:
http://www.hamburger-containerboard.com/spezifikationen_en.html