I Sverige säljer vi hylskartong och gråkartong från Papierfabrik Julius Schulte Söhne Düsseldorf.

Schulte har de senaste åren fokuserat mycket av sin produktutveckling mot tissueindustrin, inte minst genom att vara ledande i utvecklingen av 1-lagshylsan. Produktionen är 100 000 ton årligen på två maskiner med ett ytviktsspann på 150–600 gsm.

Kontakta oss för fler detaljer.